Regulamin 15NASTART

Regulamin kodu 

KOD RABATOWY: 15NASTART

Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny kod rabatowy 15NASTART umożliwiający uzyskanie -15% rabatu na wszystkie nieprzecenione modele butów marki PROTEKTOR, GROM i ABEBA. W celu skorzystania z niego wpisz go podczas realizacji zamówienia.

  

Regulamin Promocji z kodem rabatowym 

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się „Promocja z kodem rabatowym” (zwana dalej Promocją).

2. Organizatorem Promocji jest PROTEKTOR S.A., z siedzibą w Lublinie, przy ul.Vetterów24a-24b, 20-277 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033534, NIP 7120102959, REGON: 430068516, kapitał zakładowy 9.572.300 PLN, w całości wpłacony. 

3. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem strony internetowej https://www.eprotektor.com

4. Promocja rozpoczyna się od 22 lis 2021

5. Skorzystanie z Promocji następuje poprzez spełnienie w okresie trwania promocji łącznie następujących warunków:

 • Użytkownik zapiszę się na Newsletter Protektor S.A poprzez kliknięcie „zapisz się” na stronie internetowej https://www.eprotektor.com 
 • Użytkownik wpiszę kod rabatowy 15NASTART w Koszyku w ramce znajdującej się po prawej stronie, poniżej napisu "Mam kupon rabatowy" i naciśnie Dodaj. 

6. W następstwie skorzystania z Promocji, użytkownik otrzyma rabat w wysokości -15% na produkty nieprzecenione.

7. Jeden Użytkownik może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.

8. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi oraz z produktami: 

 • MASKA MEDYCZNA TYP II 000-994,
 • MASKA MEDYCZNA TYP IIR 000-994R,
 • MASKA TRÓJWARSTWOWA JEDNORAZOWA 000-992
 • Sznurowadła odblaskowe
 • Wkręty ocynkowane 6x17
 • Zamek dla obuwia Protektor Blast WZ 828
 • Zamek rozdzielny WZB 2369
 • Zamek średniospiralny  czarny AA201-78
 • Taśma rzep (pętelka) biały 25 mm typ "C"
 • Taśma rzep (pętelka) czarny 25 mm
 • Taśma rzep (pętelka) biały 25 mm

9. Promocji nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

10. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

11. Udział Użytkownika w Promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@protektorsa.pl Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

13. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

 • zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji; 
 • przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji; 
 • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

14. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na 

Zmiana Regulaminu nie wpływa na rabaty udzielone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.  

https://www.eprotektor.com/pages/regulamin-15nastart

15. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

image

Zapisz się do newslettera!