Regulamin kodu

 

 

KOD RABATOWY: 20PRT

 

Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny kod rabatowy 20PRT umożliwiający uzyskanie 20 zł rabatu na swoje pierwsze zakupy. W celu skorzystania z niego wpisz go podczas realizacji zamówienia. Kod dostępny jest dla zakupów powyżej 200 zł i obowiązuje dla wszystkich linii obuwia dostępnych w sklepie.

 

 

 

 

 

Regulamin Promocji z kodem rabatowym

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się „Promocja z kodem rabatowym” (zwana dalej Promocją).

2. Organizatorem Promocji jest PROTEKTOR S.A., z siedzibą w Lublinie, przy ul. Vetterów 24a-24b, 20-277 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033534, NIP 7120102959, REGON: 430068516, kapitał zakładowy 9.572.300 PLN, w całości wpłacony,

3. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem strony internetowej https://www.eprotektor.com

4.Promocja rozpoczyna się w dniu 31.05.2021 r. i trwa do dnia 30.06.2021 r.

5. Skorzystanie z Promocji następuje poprzez spełnienie w okresie trwania promocji łącznie następujących warunków:

 • Użytkownik zapiszę się na Newsletter Protektor S.A poprzez kliknięcie „zapisz się” na stronie internetowej https://www.eprotektor.com
 • Użytkownik doda do koszyka produkty marki PROTEKTOR o wartości co najmniej 200 złotych,
 • Użytkownik wpiszę kod rabatowy 20PRT w Koszyku w ramce znajdującej się po prawej stronie, poniżej napisu "Mam kupon rabatowy" i naciśnie Dodaj.

 

6. W następstwie skorzystania z Promocji, Użytkownik otrzyma rabat w wysokości

7. 20 złotych na zamówione produkty. Rabat nie obejmuje zakupu masek ochronnych.

8. Jeden Użytkownik może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.

9. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.

10. Promocji nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

12. Udział Użytkownika w Promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@protektorsa.pl Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

 • zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
 • przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
 • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 •  

  15. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie https://www.eprotektor.com/pages/regulamin-kodu-rabatowego-prt20 Zmiana Regulaminu nie wpływa na rabaty udzielone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

  16. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.